gaedastjornun800x250

Raförninn býður upp á gæðamælingasamninga sem fela í sér framkvæmd flóknari mælinga á myndgreiningarbúnaði en einnig þjálfun starfsfólks vegna reglubundinna, einfaldari mælinga. Viðskiptavinum Rafarnarins býðst aðgangur að veflægum gæðamælingakerfum, Total QA eða Quality Control Center, þar sem haldið er utan um allar mælingar fyrir viðkomandi búnað. Kerfin geta sent sjálfvirkar áminningar þegar framkvæma þarf gæðamælingar og þegar mæling fer út fyrir vikmörk. Einnig sér gæðastjóri Rafarnarins um að yfirfara allar mælingar viðskiptavina reglulega og bregðast við ef þörf krefur.

Raförninn sér um gerð gæðaáætlana sem falla að kröfum Geislavarna ríkisins og eru liður í að rekstrarleyfi fyrir röntgenbúnað sé veitt.

Raförninn býður upp á Gæðavísi, kerfi til að auka stöðlun í framkvæmd myndgreiningarrannsókna. Unnið er með viðskiptavini í að setja upp staðlaðar leiðbeiningar um þær rannsóknir sem boðið er upp á á viðkomandi deild. Hægt er að fá aukna sjálfvirkni í Gæðavísi, þannig að hann birti upplýsingarnar þegar viðkomandi rannsókn er valin í upplýsingakerfi deildarinnar.