gaedastjornun800x250

Raförninn býður upp á gæðamælingasamninga sem fela í sér framkvæmd flóknari mælinga á myndgreiningarbúnaði en einnig þjálfun starfsfólks vegna reglubundinna einfaldari mælinga. Viðskiptavinum Rafarnarins býðst aðgangur að Total QA, veflægu gæðamælingakerfi þar sem haldið er utan um allar mælingar fyrir viðkomandi búnað. Kerfið sendir sjálfvirkar áminningar þegar framkvæma þarf gæðamælingar og þegar mæling fer út fyrir vikmörk. Einnig sér gæðastjóri Rafarnarins um að yfirfara allar mælingar viðskiptavina reglulega og bregðast við ef þörf krefur.

Raförninn sér um gerð gæðaáætlana sem falla að kröfum Geislavarna ríkisins og eru liður í að rekstrarleyfi fyrir röntgenbúnað sé veitt.

Raförninn býður upp á Gæðavísi, kerfi til að tryggja stöðlun í framkvæmd myndgreiningarrannsókna. Unnið er með viðskiptavini í að setja upp staðlaðar leiðbeiningar um þær rannsóknir sem boðið er upp á á viðkomandi deild. Gæðavísir gerir notandanum svo kleift að kalla fram upplýsingarnar þegar viðkomandi rannsókn er valin í upplýsingakerfi deildarinnar.